Olsson, Olof A.

Ort: Göteborg

Handlanden Olof August Olsson beviljades den 4 november 1846 kommerskollegium privilegium att inrätta och driva rörelse för tillverkning av tobak och snus i Göteborg. Den obetydliga rörelsen nedlades 1851.