Olsén, Fr., (Karlstad)

Ort: Karlstad

Fredrik Olsén, född i Köpenhamn 1792 och död 1850, hade i tre års tid varit anställd som tobaksspinnare hos brukspatron Tjeder på Letafors.
Den 11 juli 1836 erhöll Fredrik Olsén privilegium att driva tobaksspinneri i Karlstad.
1838 förstördes fabriken av eldsvåda men återuppbyggdes omedelbart.

Efter Fredrik Olséns frånfälle övertog änkan Carolina Sofia (1814-1863) rörelsen som hon skötte på ett utmärkt sätt.
Omsättningen ökade avsevärt och dagkassan uppgick flera gånger till 500 riksdaler eller mer.

Sonen Carl Ludvig Fredrik, f. 1847 i Karlstad, övertog fabriken år 1862.
Den 2 mars 1895 överläts fabriken på Anders Johan Persson som sedan 1863 varit anställd, först som tobaksspinnare och sedan 1868 som verkmästare vid fabriken.
Styvson var Paul Olsén, sedermera tobaksfabrikör i Arvika.
Rörelsen inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Personkoppling
Karl Fredrik Ludvig Olsén
Anders Johan Persson