Iversen, O

Ort: Karlstad

Olaus Iversen, född 26/2 1832 i Ager i Norge och död 1871, erhöll den 4 september 1854 magistratens tillstånd att driva tobaksfabrikation. Han hade då uppvisat ett intyg daterat Kristiania (Oslo) 17/4 1854 att han därstädes arbetat i tobaksfabrik i många år samt därvid visat sig som en dugande man.
Rörelsen drevs i fastigheten på Salttorgsgatan 122 och nedlades 1859.
1862 fick Iversen burskap som tobakshandlare vilket han innehade till sin död.
Han avled den 10/6 1871 i Karlstad.