Holmberg, Carl Edv.

Ort: Karlstad

Erik Angelin anger att det fanns en tobakshandlare- och fabrikör i Karlstad vid namn Carl Fredrik Holmberg (1828-1901).
Någon sådan har inte gått att återfinna men väl Carl Edvard Holmberg, f. 1828.
Holmberg hade tidigare drivit specerihandel i Karlstad.
Kring 1860 började han även tillverka rulltobak samt driva cigarr- och tobakshandel.
Ansökan om fabriksrättigheter samt tillstånd att förädla tobaksvaror daterades till den 11/4 1864 och beviljades strax därefter.
Enligt Angelin upphör tillverkning 1870 men i 1890 års befolkningsinventering anges Holmberg vara tobaksfabrikör.
Enligt uppgift från Karlstads Fabriks- och Hantverksförening bedrevs rörelsen fram till Carl Edvards död den 25/12 1901.

Holmberg drev då tobaks- och fröhandel.
Vid Holmberg död drivs firman vidare av sterbhuset och försäljes sedermera till handlanden Charles Vilhelm Wennergren, f. 1869 i Karlstad. Boende i Staden n:o 34.

Personkoppling
Carl Edvard Holmberg