Frykman, Eric & Co. karduskarveri och snusfabrik (Theodor Schön & Co.)

Ort: Karlstad

Handlanden och rådmannen Eric Frykman (1759-1817) fick den 20 december 1798 tillstånd att ”dels genom karvning utav blader och dels långtobak tillverka kardustobak samt därest behovet fordrade och ett förmånligt tillfälle till avsättning på snus framdeles kunde inträffa, ävenledes snustillverkning idka”.
Fabrikationen kom icke i gång förrän 1806 då svärsonen Petter Lundberg (1776-1834) upptogs till kompanjon under forma Eric Frykman & Co., karduskarveri och snusfabrik.
Företaget sköttes genom ”dess tjänstedräng Jonas Christoffersson biträdd av lejde dagsverkare”. Efter Eric Frykmans död 1817 skötte Petter Lundberg ensam företaget till sin död 1834.

Enligt privilegium av den 14 januari 1836 övertog den ”rike kungen i Värmland” brukspatronen på Letafors Carl Johan Tjeder (1776-1852) rörelsen men driften låg troligen nere under hans tid. Tjeder ägde sedan tidigare ett tobaksspinneri vid Letafors.
Tjeder sålde år 1841 det frykmanska privilegiet till brukspatronen Jan Fröding (1791-1858) farfar till Gustaf Fröding.
Köpet återgick efter kort tid och övertogs istället av handlanden Bernhard Henrik Bratt (1811-1854) och bokhållaren Georg Wilhelm Evers (f. 1818)som drev fabrikation under firma Bratt och Evers vilket stadfästes genom privilegium den 21 april 1842. Bratt lämnade firman redan efter några år.

Sedan 1848 ägdes firman av handlanden, sedermera brukspatronen, Reinhold Weijdling (26/5 1822 i Skänninge-14/12 1872 i Stockholm). 1849 började Weijdling även som grosshandlare med spannmål och spirituosa. 1851-1852 var han ledamot av fullmäktige i Karlstad. 1853 överlät han tobakshanteringen den till f.d. vinhandlaren Erik Göthlin (1821-1866)och J. Herlenius. Weijdling fortsatte med bruksspekulationer , gjorde konkurs och flyttade till Södermalm i Stockholm där han avled den 14/12 1872. Han är begravd på norra kyrkogården.

Göthlin lämnade år 1860 affärerna och blev kamrer i Hypoteksbanken. 1860 fick fabriken nya ägare och det var bröderna Viktor (1822 –  1867) och Theodor Schön (1824-1881). Viktor Schön utträdde ur firman redan 1861 köpte Skåre frälsegård och blev possessionat där till sin död 1867. Theodor Schön upptog som kompanjon Anders Johan Brattström (1834-1900). Företagets namn var då Theodor Schön & Co. och förblev så till slutet av 1870 – talet då det bytte namn till A.J. Brattströms snus- och tobaksfabrik.

Se vidare: Brattströms , Karlstad.

Personkoppling
Bernhard H. Bratt
Viktor Schön
Theodor Schön