Tholerus, Johan P:son

Ort: Karlstad

Johan Persson Tholerus, f. 15/2 1640,d. 22/3 1701, var kämnärspreses och gästgivare i Karlstad. Den 13 juli 1687 beviljade han tillstånd att driva tobaksfabrikation i staden. Detta kom dock aldrig igång utan privilegiet transporterades på hans svärson, källarmästaren Carl Buchau, som var gift med Johan Tholerus dotter.

Inte heller Carl Buchau kom igång med någon tobakstillverkning.
I samband med Clareens ansökan om privilegium 1739 anhöll Buchau om förnyelse av sitt privilegium samt protesterade mot Clareens.
Detta avslogs dock då han ej försett sig ”med tjänligt folk till en slik fabriks inrättande”.

Johan Tholerus var gift med Sara Lagerbom sedan 1689. De hade barnen Eric,1690-1743, Catharina, 1692-1743 och Baltzar, död ung.
Johan Tholerus blev sedermera rådman i Karlstad vilket även hans son Eric blev.

Personkoppling
Carl Buchau