Norskavlet (Glott)

Tillverkas av: NORGE, Glott. M, Tobakkfabrikk

Norskodlad tobak till cigaretter från andra världskriget tillverkade av M. Glott i Oslo.