Norskavlet Cigarett (Stavanger)

Tillverkas av: NORGE, Stavanger Tobakkfabrikk

Cigaretter tillverkade under andra världskriget av hemodlad norsk tobak.