Norskavlet (Frisholm)

Tillverkas av: NORGE, Bröderna Frisholms Tobakksfabrikk

Norsk cigarett från andra världskriget.