Norskavlet (Drammen)

Tillverkas av: NORGE, Drammen Tobakksfabrikk

Norskodlad tobak som av Drammens Tobakksfabrikk användes till krigstidscigaretter