Norsk Tobakk Nr. 2 (Pedersen)

Tillverkas av: NORGE, P. Pedersen & Son

Norskodlad tobak från andra världskriget.