Norsk Tobakk Nr. 1 (Pedersen)

Tillverkas av: NORGE, P. Pedersen & Son

Norskodlad tobak från P. Pedersen i Stavanger.
Tillverkades under andra världskriget.