Norman, L

Ort: Skanör

Ludvig Norman drev mellan åren 1873-1875 en cigarrtillverkning av ringa omfattning.