Malmgren, G

Ort: Simrishamn

G. Malmgren drev från år 1867 en cigarrtillverkning i Simrishamn, som dock var av ringa omfattning och nedlades 1880.