Kock, J.H., och Wollin, G.A.

Ort: Simrishamn

 

J.H. Kock och G.A. Wallin anhöll om tillstånd att inrätta snus- och kardusfabrik i Simrishamn.
Det motiverade detta i ansökan med att ”ej någon tobaksfabrik finnes härstädes, utan all tobak, som i staden såväl som orten häromkring konsumeras, måste på axel med mycket besvär och tidspillan från andra städer hämtas”.

Privilegiet beviljades den 31 mars 1833. Till kompanjoner hade de lantbrukaren P.J. Areschoug (1808-1862) och L.J. Björkegren.

I L.J. Björkegrens ställe inträdde senare Chr. Brock. År 1841 var konsul G.A. Wollin ensam innehavare av rörelsen som var av ringa omfattning. Den nedlades i slutet av 1840-talet.