Cigarrfabriken Rex, Skara

Ort: Skara

Majoren Karl Ivan Modigh, född i Jönköping 1857, hade för avsikt att starta en fabrikation av cigarrer och cigarrcigarretter i Stockholm 1899.

Någon produktion synes ej kommit igång utan 1902 flyttade han till Skara och drev där en mindre rörelse till 1906 då han flyttade vidare till Halmstad.
1905 hade företaget tre arbetare och tillverkningsvärdet var 8 000 kr.