Hagman, A., och Sjöberg, N.

Ort: Skara

Rådmannen Anders Hagman (1694-1752) och Nils Sjöberg erhöll den 12 juni 1735 tillstånd att driva tobaksspinneri i Skara.
I mitten av 1740-talet var rådmannen Hans Henrik Krüger (1716-1781) innehavare av manufakturen. Den ringa rörelsen nedlades 1771.