Lindström, Lars

Ort: Skara

Handlanden Lars Lindström (1706-1782) beviljades den 6 september 1773 av hallrätten tillstånd att driva snus- och kardusfabrik i Skara.

Året därpå, den 14 augusti 1774, erhöll han kommersekollegii bekräftelse härpå. Sonen, A. Lindström, fick 1794 tillstånd att fortsätta rörelsen. Någon tillverkning från sonen har ej upptagits i fabriksberättelserna.