Mowinckels Tobakkfabrikk

Ort: Utlandet, Norge

A/S Mowinckels Tobakkfabrikk drev produktion i Bergen 1936-1947.
De tillverkade under en period heimavlet tobakk som var en norskodlad tobak under krigstid.

Produkter
Heimeavlet (Mowinckel)