Moe, O.P. & Son

Ort: Utlandet, Norge

Företaget startade 1815 med tobakstillverkning.

O.P. Moe & Son finns registrerad sedan 1835 beläget i Kristiansand.
Det nedlades 1974 efter att 1971 uppgått i Tiedemannskoncernen.