Heimeavlet (Mowinckel)

Tillverkas av: NORGE, Mowinckels Tobakkfabrikk

Norskodlad tobak från Mowinckels fabrik i Bergen.