Nordström, P

Ort: Karlskrona

Körsnären och rådmannen P. Nordström erhöll privilegium att tillverka snus i Karlskrona den 17 november 1824.
Företaget lades ned redan i slutet av 1820-talet.