Nilsson, A och Cuur, S

Ort: Karlskrona

Arfved Nilsson och rådmannen Sivert Cuur anhöll år 1696 att få anlägga ett tobaksspinneri i Karlskrona. Kollegiet beslöt, innan privilegiet utfärdades, att landshövdingen Sjöblad borde fråga dem, om de ville ”sig påtaga sex á sjutusen skeppund tobaksblader årligen i riket införskaffa”.
Det ”privilegium” av den 19 maj 1696, som anges i förteckningarna, avser således inget privilegium. Uppgift om tillstånd erhållits har ej påträffats.

Sivert Cuur var sedan 22/11 1693 gift med Clara von Schoting, f. 1671 i Ronneby.
Sivert Cuur avled 1732.