Lönberg, D

Ort: Karlskrona

Daniel Lönberg drev tillsammans med kompanjonen Carl Malander ett tobakspipbruk.
I början av 1770-talet fick de hallrättens tillstånd att driva en tobaksfabrik. Rörelsen var av ringa omfattning och nedlades 1778.