Lindvall. Petter

Ort: Karlskrona

Handlanden Petter Lindvall drev in- och utrikeshandel i Karlskrona. Han beklagade sig hos kommerskollegium över ”att under en mindre fördelaktig konjunktur handeln icke är nog lönande för att giva bärgning åt flera, som därpå sig använda”.

Han anhöll om att i en nyinköpt fastighet med goda utrymmen få driva snus- och tobaksfabrik. Detta beviljades den 6 oktober 1828.
1830 gick rörelsen i konkurs. Året efter återupptogs fabrikationen men nedlades 1836.