Lindegren, O.H.

Ort: Karlskrona

Olof Lindgren övertog Petter Gustaf Trolles snus- och tobaksfabrik i och med dennes död 1818 och sitt eget giftermål med änkan Catharina Rebecka.
27 april 1820 drevs rörelsen vidare i Olof Lindegrens namn.

Catharina Rebecka Rettig (f. 1786) drev vidare makens, Olof Henrik Lindgrens, tobakstillverkning från hans död 1832 till sin egen död 1838.
19/7 1838 överlät hon rörelsen till sin son i första äktenskapet, Gustaf Cyrillus Trolle.

På Kungl Biblioteket i Stockholm finns en priskurant:

Pris Courant på Lindegrens & Co Tobaks Fabriques Tillverkningar i Carlskrona:

GULA SORTER

Svenska Wapnet
Röda Lacket
Blekings Wapen illumin
Röd Törnros
Röd Tupp
Wolton eller Americas Wapen
Svenska Husaren
Amiral Nilson

MELERADE SORTER

Petit Canaster Krusig
Carlskrona Wapen illum
Glas Ögon
Svenska Flaggan

SVARTA KRUSIGE SORTER

Blekings Wapen
Sveriges Wapen
Wasington
Örlogs Skeppet
Wolton eller 15 Stjerno
Svart Husar
Svart Törnros
Svart Tupp
Morian
Engelska Korset
Svarta Fem Bröder
Drufvan
Röda Fem Bröder
Blå Fem Bröder

Personkoppling
Catharina Rettig
Gustaf Cyrillus Trolle