Nettelblad, Sven

Ort: Göteborg

Handlanden Sven Nettelblad hade ”i anseende till dess knappa utkomst fattat det uppsåt att idka snustillverkning och tobakskarvning” i Göteborg.
Rörelsens erhöll tillstånd av hallrätten den 21 maj 1774. Den obetydliga rörelsen upphörde 1775.