Müller, Gustaf H.

Ort: Göteborg

Gustaf Herman Müller var bördig från Tyskland. Han erhöll den 15 december 1882 Kungl. Maj:ts tillstånd att idka tobaksfabriksrörelse i Örgryte socken. Endast år 1882 har man funnit fabriksberättelser.