Monopol. Tobaksfabriken, Göteborg

Ort: Göteborg

Tobaksfabriken Monopol i Göteborg grundades den 8 augusti 1913 av f.d. förmannen vid Eric Mellgren,
Karl Johan Svensson (f. 1860) och
f.d. föreståndaren vid Lidköpings Tobaksfabrik,1889-1891, och senare verkmästare hos Eric Mellgren, Karl August Larsson Edström (f. 1860).
Företaget inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Personkoppling
Carl Johan Svensson