Molin. A.W.

Ort: Göteborg

Ingenjör A.W. Molin, f. 1839, anmälde den 28 oktober 1881 att han ämnade till ”avsalu tillverka fabriksarbeten av tobak” tillsammans med främmande biträde.
1883 upphörde den obetydliga firman.