Millberg, C.P.

Ort: Göteborg

Handlanden Carl Peter Millberg, f. 1849 i Fässberg, Göteborgs och Bohus län, drev sedan 1884 en ringa tobakstillverkning. Firman registrerades den 18 juni 1888. Rörelsen nedlades 1888.
1890 bodde Carl Peter Millberg som ogift man i Göteborgs Kristine församling, sjunde roten N:o 30.