Nilsson, Nicolaus

Ort: Göteborg

Glasmästaregesällen Nicolaus Nilsson, f. 1833, ingav den 26 oktober 1866 en anmälan om att han ämnade tillverka tobak. Tobakstillverkningen bestod av presstobak. Den obetydliga rörelsen nedlades efter några år.