Müller, Joh. Heinr.

Ort: Hälsingborg

”Handlanden av tyska nationen” Joh. Heinr. Müller meddelade kommerskollegium, ”att han skulle äga en för androm hemlig konst till vanlig tobaks förädlande till lika grad av godhet med den virginska, anhållande med sin förmögenhet få inflytta och i Sverige sig nedsätt samt till denna konstens utövande i Helsingborg en fabrik inrätta”.

Han fick personligt privilegium den 10 oktober 1781 men förefaller aldrig ha påbörjat någon produktion.