Pripp, Nicolaus

Ort: Hälsingborg

Rådmannen Nicolaus Pripp (1698-1764) beviljades den 3 februari 1733 privilegium att driva tobaksspinneri i Hälsingborg.

År 1740 var verket ”uti behörig drift”. Samma år hade Nicoulaus Pripp låtit uppföra ett torkhus på sin 2 1/2 tunnland stora plantage utom staden.
På grund av ekonomiska svårigheter upphörde verksamheten 1748.

Nicolaus Pripp var gift med Helena Samsjö, f. 2/6 1711 i Malmö S:t Petri församling.
Hon var sedan 1753 änka efter kronofogden och befallningsmannen Nils Malmgren.