Lohman, Lucas

Ort: Hälsingborg

Rådmannen och postmästaren Lucas Lohman (1687-1731) beviljades den 17 augusti 1726 privilegium att driva tobaksspinneri i Hälsingborg. Han var även apotekare.

Kommissarien i kommerskollegium, sedermera kommersrådet Henrik Kahlmeter berättar i sin resa i Sverige 172-1736, att Lohman 1727 gjorde god tobak ”av främmande blader”.

Lucas Lohman föddes den 11/12 1687 i Hälsningborg som son till rådmannen och apotekare Andreas Lohman och dennes hustru Anna Persdotter.

Lucas Lohman var gift med Anna Johansdotter Clason (f. före 1688), dotter till färjemannen Johan Clason.

Lucas och Anna hade dottern Dorothea som gifte sig med apotekaren David Johan Derling.

Lucas Lohman dog 3/ 5 1731 och begravdes den 9/7 1731 i Hälsingborgs kyrka.