Leche, Erasmus

Ort: Hälsingborg

Handlanden Erasmus Leche, 1694-1767, som sedermera blev postmästare erhöll den 23 december 1734 privilegium att driva tobaksspinneri. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.