Larsson, Magnus

Ort: Hälsingborg

Magnus Larsson drev från 1886 en mindre cigarrtillverkning som 1915 inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet.