Montén, Lars såp- och snusfabrik

Ort: Stockholm

Lars Montén (1785-1872), som sedan 1823 bedrev såptillverkning, erhöll den 22 maj 1837 privilegium att starta tobakstillverkning i Stockholm.
Fabrikationen drevs under namnet Lars Montén såp-och snusfabrik på Wollmar Yxkullsgatan 4 (kv. Wattumanen 9,tidigare 4). På grund av gatuomläggning kom kvarteret senare att heta Källan.

1840 års mantalslängd uppger att grosshandlare Lars Montén idkar såp- och snusfabrik.
Bland de anställda fanns två handelsbokhållare: Carl A. Carling f. 1803
Pehr Eric Malmberg, f.1811.

Vidare fanns Contorsbetjenten J.A. Westlund, f. 1820, fabriksmästaren Lars Bergstedt, f. 1812(systerson till Lars Montén) och fabrikslärlingen Eric Bergstedt,f.1816.
Sex drängar var också anställda:
Carl Wallenström, f. 1809
Carl J. Rosengren, f. 1814
Nils Ed, Molander. f. 1812
Lars Sandberg, f. 1815
Johan P. Hellgren, f. 1818
Nils Nilsson Lindquist, f. 1815

Hushållerskan demoiselle Sophia Ahlbom, f. 1892 och hennes fosterdotter Hilda Joh. Montén, f. 1824

Pigorna Elisabeth Mickelsson, f. 1808
Anna Eriksson, f. 1814

Vid firman arbetade två tobaksarbetare:
Fredrik Brolin, f. 26/4 1802
Carl Gustaf Fernström, f. 15/8 1801
Båda boende i kv. Göta Ark 1/14

1840 års taxering var fastighetsvärde 8 500,
handel 700, såptillverkning 1 000 och snustillverkning 300

Fabrikationen av snus upphörde 1846.

1859 inköpte Lars Montén fastigheten Wattumannen 2 (S:t Paulsgatan 29) som idag är platsen för Monténska huset uppfört av de släktingar som ärvde Monténs fabrik.
Själv bosatte sig Lars Montén i sin fastighet Wollmar Yxkullsgatan 3 (kv. Draken)

Personkoppling
Lars Montén