Munthe, Johan A

Ort: Brännkyrka

 

Johan Adolf Munthe, född 8/1 1831 i Varberg, som son till tulluppsyningsmanen och vice häradshövdingen Carl Ludvig Munthe (1795-1860) och dennes hustru Maria Gillberg (1797-1863)

De bor några under 1830-talet i Filipstad.

När Johan  kommer till Stockholm arbetar han under 1860-talet först som bagarlärling bland annat hos handlanden och bagaren P.G. Ljungholm vid Holländargatan 8 (kv. Tranhalsen 1). Därefter blir han cigarrarbetare.

Kring 1869 startade han en mindre cigarrtillverkning och familjen flyttar i november 1870  till fastigheten Mariedal (f.d. Skyttetorp) i Fullersta rote, Huddinge. I november 1872 flyttar familjen till Qvarngränd 7 (kv. Laxen 7) i Maria församling och december 1873 flyttar man till Lerkrogen i Brännkyrka. Då cigarrtillverkningen var av liten skala är det troligt att den skedde i bostaden.

1875 flyttar de vidare till  torpet Kämptorp i Brännkyrka och skrivs då som cigarrarbetare. Kämptorp var ett torp under Västberga och revs under 1950-talet.

Familjen bestod då av:

Hustru Carolina Johansdotter, f. 7/10 1845 i Wäse härad, Vermland. Gifta 13/3 1869.

Barn:
Gertrud Adolfina Elisabet, f. 4/11 1870 i Huddinge, utvandrar 1894 till Vasa, Finland. Dopvittnen var friherrinnan Gertrud Knorring och mamsell Maria Gylling (Clara Bergsg. 50)
Gustaf Adolf Eugene f. 20/8 1874 i Brännkyrka (vid Lerkrogen), d. 17/7 1895 i lungsot
Wanda Emilia Walborg, f. 19/6 1876 i Brännkyrka, (Kämptorp) utvandrar 1894 till Vasa, Finland men återinvandrar till Sverige

1884 flyttar familjen till fastigheten Marieberg  i Årsta äng, Brännkyrka. Enligt Johan Adolfs barnbarn, Wally Söderberg, arrenderade Johan Adolf Munthe mark av Stockholms stad vid Årstaäng där han lät bygga två hus, Marieberg 1 och Marieberg 2. Marieberg 2 var en större fastigheten med 7 lägenheter. Enligt Wally Söderberg skedde detta 1878. Uppgiften om byggår torde vara felaktig då området ännu inte bebyggdes vid den tiden. Husförhörslängden anger att familjen Munthe flyttade från Kämptorp till Marieberg år 1884. Marieberg 2 finns först i 1891 år husförhörslängd.

Där föds dottern:

Aurora Mathilda Eugenia, f. 1884 i Brännkyrka (Marieberg)

Johan Adolf avlider den 12/11 1891 i lunginflammation i en ålder av 60 år.

Bouppteckningen efter Johan Adolf Munthe visar en skuld på 1.412 kr och 19 öre. (Svartlösa häradsrätt F2:43, 476). Av bouppteckningen framgår att han ägde 10 cigarrformar och en korkstämpel. Han hade en skuld till ölhandlaren Frans Lundberg på Stora Gråmunkegränd om 355 kr och 80 öre. I bouppteckningen benämns han som cigarrfabrikör.

Plåtslagaren Wilhelm Emanuel Qvarnström. f. 1863 i Uleåborg, Finland flyttar in i fastigheten Marieberg 1 den 22/12 1891. Änkan Carolina blir så småningom fästekvinna åt plåtslagaren.
I augusti 1897 gifter de sig i Brännkyrka församling men Carolina behåller efternamnet Munthe. Äktenskapet blir inte så långvarigt utan mannen flyttar till Gröndal (fastigheten Annedal) och gifter om sig med borgerlig vigsel 1913.

Carolina avlider den 20/1 1929 i en ålder av 83 år av åderförkalkning och hjärtbesvär.

Vilhelm Emanuel avlider i Södertälje 1935.

Dottern Vanda bosätter sig i Vinterviken, (Mörtviken), Brännkyrka tillsammans med maken, maskinisten Johan Axel Ernfrid Johansson, f. 1871 i Sankt Nikolai samt barnen Wally Eugenia, f. 1898 och Lilly Maria, f. 1899.

 

På Brännkyrka kyrkogård E, n:r 22 finns familjens grav:

Herr Munthe, död 12/11 1891,  begravd 19/11 1891
Karolina,  död 20/1 1929,    begravd 26/1 1929
En son, (Gustaf)  död 7/7 1895, begravd 24/7 1895

Wanda, död 29/5 1914, begravd 3/6  1914
Erenfrid, död 4/2 1919,  begravd 11/2  1919

Gertrud Blom, d. 1954, Munthes dotter

I databasen ”Begravda i Sverige” är ett flertal uppgifter kring graven felaktiga.

 

Källor:

Kyrkböcker från Maria, Adolf Fredriks, Huddinge och Brännkyrka församlingar.

Hägerstenbyggen, 2008   artikel av Wally Söderberg

 

 

Brännkyrka kyrkogård E:22

 

 

Kämpetorpet 1952

 

Lerkrogen, till höger,  då den låg nära Brännkyrka kyrka