Moback, Hans tobaksspinneri

Ort: Stockholm

Kryddkrämaren, Hans Moback, född i Nyköping, fick, efter 1600-talets sista monopol avskaffats privilegium, den 9 juni 1687, att driva ett tobaksspinneri i Stockholm. Innan dess hade han i nio år tjänat som kryddkrämare hos Johan von Bremen och fick själv 1678 burskap som kryddkrämare. 1687 fick han även tillstånd att tillsammans med sin svärfar, rådman Elias Jacobsson, driva tobaksspinneri i Nyköping.(se även Jacobsson, Nyköping). Enligt 1687 års legohjonkontribution erlade spinnarna 6 daler kmt, men denna summa reducerades 1690-91 till 3 daler kmt. Detta innebar att lönerna väsentligen sänkts sedan det sista monopolets tid. 1687 sysselsatte Hans Moback 16 pojkar, varav 4 endast var 13 år gamla, 4 var 12 år, 5 st var 11 år, 2 var 10 år och 1 var 9 år gammal. Pojkarnas lön var 8 öre kmt per dag och steg sedan med ökande ålder.

Arbetet bestod för pojkarna främst av handräckningssysslor. Han startade sitt spinneri i hyrda lokaler nära Mynttorget med fyra tobaksspinnare, två rullare, en vaktmästare och de tidigare nämnda 16 spinnpojkarna. Efter något år flyttade han verksamheten till en fastighet i korsningen Skeppsbron-S:t Johannesgränd vilket är nuvarande Skeppsbron 32.(kv. Glaucus 4, byggt 1647). I denna fastighet hade han både bostad och kryddbod. 1690 upphörde tillverkning vid Skeppsbron. Enligt Walter Loewe upphörde Hans Mobacks tobakstillverkning vid 1690 men enligt Erik Angelin fortsatte den i nya lokaler. Hans Moback inköpte 1691 två fastigheter i Gamla Stan vid dåvarande Östra Långgatan 2-Baggensgatan (nuvarande Österlånggatan 14-Baggensgatan 13, kvarter Perseus 8). Dit skall han förlagt såväl kryddkrameriet och tobaksspinneriet. Fastigheten revs 1888 och ett nytt hus byggdes på samma plats. Hans Moback avled 1708.

Kompletterande uppgifter angående Hans Mobacks fortsatta verksamhet har inkommit från Ulf Persson i Kumla.
Han tillägger att Hans Moback den 8 april 1895 begärde att få ett lån i ständernas bank med ett parti om 115.000 skålpund tobak som säkerhet.
Cautionister var bibliotekarien Piringsköld och räntmästaren Rockman, bofast i Nyköping.
Ett par representanter var och tittade på partiet som sannolikt fanns på Österlånggatan, tobakspartiet var av engelskt ursprung.
Lånet beviljades och finns registrerat i Commisariernas protokoll från 1695.

Personkoppling
Hans Moback