Malmlings tobaksspinneri

Ort: Västerås

Rådmannen Israel Malmling erhöll den 12 juli 1729 resolution att anlägga tobaksspinneri i Västerås. Transportprivilegium från den 6 mars 1734 överlät manufakturen på sonen Johan Malmling.

Efter Johans död gifte änkan, Elisabeth Hedengren,  om sig med Jacob Westman. Jacob Westman avled kring 1747 och då överlät änkan tobaksspinneriet den 25 mars 1748 till underexekutorn Samuel Hellberg (1725-1803) och handelsbetjänten Anders Dahlin. Överlåtelsen stadsfästes den 21 juni 1749. man upptog som medintressent  kanslisten Carl Adolf Fock.

Fabrikationen avstannade kring 1755 på grund av oenighet mellan kompanjonerna. 1758 anhöll grosshandlaren Daniel Rystedt från Stockholm om att få övertaga privilegiet. Vid den tiden innehades privilegiet av brukspatronen Andreas Barchaeus (27/9 1706 i Skultuna-23/10 1775 i Västanfors, Fagersta). Andreas Barchaeus var auskultant vid Bergskollegiet och ägare av bruken Kvarn i Östergötland och Sembla och Fagersta i Västmanland. Hellberg och Fock hade tidigare transporterat sina andelar på företaget Barchaeus & Dahlin.

Dahlin som var sedan flera år avliden var systerson till Andreas Barchaeus och hade sedan tidigare en skuld till honom. Andreas Barchaeus hade efter Dahlins död övertagit dennes andel.

Ett kontrakt som upprättades den 2 juni 1758 innebar att Rystedt köpte privilegiet av Barchaeus. Rystedt begärde dessutom att få överta ägandet av hela privilegiet då han tidigare lånat ut pengar både till Dahlin och Fock. Detta beviljades av kommerskollegium och den 20 september 1758 biföll man Rystedts begäran och han fick rättigheterna till privilegiet.

Daniel upptog som medintressent tobaksspinnaren Henrik Polviander som senare övertog hela rörelsen. Som ny kompanjon upptog Polviander den 15 juli 1760 Peter A. Sjöström. Dessa delade på verksamheten den 16 maj 1774 och de fortsatte tillverkning var för sig.

Polviander avled i början av 1790-talet och då fortsatte änkan Elisabeth verksamheten som hon den 15 november 1793 utarrenderade till bokhållaren Carl Gustaf Nääf. Rörelsen upphörde med Carl Gustafs död 1798 och värdet på tobaksfabriken uppogavs i bouppteckningen vara värd 1167 riksdaler. Han efterlämnade änkan Elisabeth Eggertz.

Peter Sjöström avled i slutet av 1770-talet och hans änka, Beata Bergman, drev den verksamheten till sin död kring slutet av 1780-talet.