Magnus Jonsson & Co

Ort: Göteborg

Handelsbetjänten Magnus Jonsson erhöll den 14 april 1848 tillstånd av magistraten att tillverka tobaksprodukter i Göteborg. Rörelsen låg vid Kungsgatan 32. Den övertogs den 16 oktober 1862 av Frans Ludvig Stenbeck under firma Magnus Jonsson & Co.

Den ringa tillverkningen upphörde 1873 och den 28 september 1874 avregistrerades firman.