Jonsson, Johan

Ort:  Göteborg

Hökaren Johan Jonsson erhöll tillstånd av Hallrätten den 27 september 1804 att tillverka snus. Efter hans död 1834 övertog änkan Margareta Flodin den ringa rörelsen som upphörde 1840.