Josephsson, Joseph

Ort: Göteborg

 

Cigarrmakargesällen ”av judiska nationen” Joseph Joephsson hade i fem år varit anställd vid Labatts cigarrfabrik i Stockholm. Den 25 november 1843 erhöll Josephsson kommerskollegii privilegium att tillverka cigarrer. Den obetydliga tillverkningen upphörde 1855 och anmälan om upphörandet lämnades in den 29 januari 1858.

Josephsson drev även en paraply- och parasoll fabrik.

Joseph Josephsson bodde på Östra Hamngatan 45.