Lundquist, August W

Ort: Stockholm

August Wilhelm Lundquist anmälde 15 september 1868 att under firma Wilhelm Lundquist & Co. skulle driva cigarrtillverkning. Den var av ringa omfattning och nedlades redan 1869.