Lundquist, Arvid & Co

Ort: Stockholm

Arvid Lundquist, tidigare delägare i C.G. Kockums tobaksfabrik i Malmö, övertog 1898 Otto Laulunds cigarrfabrik på Bondegatan 1 på Södermalm. Han bildade Kommanditbolaget Arvid Lundquist & Co. med adress Götgatan 67 & 69.
År 1900 uppges modern Math. Lundquist, f. Werner (f. 1940) och O.M. Höglund som medverkanden i företaget.

Chr. Kuhlemann beskriver i minnen och hågkomster hur den Lundquistska fabriken låg i en oeldad vedkällare belyst endast med stearinljus.
Det var ett ohälsosamt arbete ”men på arbetaren tänkte ingen, ty klemigheten var ännu icke känd”.

 

Reklam i Strix 28 augusti 1902

 

Personkoppling
Christian K F Kuhlemann
Arvid Karl Lundquist