Löfving, A

Ort: Stockholm

Enligt uppgift i boken Stockholms borgerskap drev August Löfving egen cigarrtillverkning mellan 1893-1915.
Vid monopolets införande fortsatte han att driva cigarrhandeln.

Cigarraffären, där även tillverkningen skedde, låg vid Brännkyrkagatan 131. Tel: Maria 252.
Från 1907 var adressen Brännkyrkagatan 143
Från 1915 låg affären vid Hornsgatan 182.

Personkoppling
August Löfving