Malmgren, Axel Leopold

Ort: Stockholm

Axel Leopold Malmgren föddes 1855 i Uddevalla.
Han drev ursprungligen lantbruk.

1901 inflyttar han till Stockholm och synes börjat arbeta inom tobaksbranschen.
Han aktualiseras vid Stockholms Rådsturätt och döms där 1903 för brott mot varuskyddslagen och förfalskning av cigarretter. Utslaget fastställdes av Svea Hofrätt den 22 juni 1904.

1906 avflyttar han till Göteborg.

Personkoppling
Axel L. Malmgren