Ljunglöf, Jacob Fredrik

Jacob Fredrik Ljunglöf föddes 22 oktober 1796 i Sundby. Han var son till hovpredikanten och kyrkoherden i Kjula och Sundby församlingar utanför Strängnäs, Carl Petter Ljunglöf (1752-1817) och hans hustru i andra giftet Carolina Lovisa Markander (1775 – 1826). Jacob Fredriks förfäder var i flera generationer präster eller kronolänsmän. Släkten härstammade från Lilla Malma församling i Sörmland.

Carl Petter var tidigare gift med Hedvig Catharina Hedberg (1765-1795).

I äktenskapet med Hedvig hade Carl Petter barnen:

Carl, f. 1783, d, 1823, sedermera inspektor
Nils Leonard, f. 20/3 1785. Blev tobaksplantör
Johan Magnus, f. 30/6 1787
Hedda Magdalena, f. 9/10 1788
Christina Charlotta, f. 2/8 1790, d. 1833 i Stockholm
Gustaf Eric, f. 16/1 1793
Pehr Adolf, f. 28/9 1794. Blev tobaksplantör

och i äktenskapet med Carolina Lovisa Markander:

Jacob Fredric, f. 22/10 1796. Blev tobaksfabrikör
Olof Ulric, f. 28/8 1798, d. 1852,  blev lantmätare
Carolina Apollonia, f. 10/7 1801, d. 1879
Johanna Sophia, f. 23/10 1803  En av faddrarna var sockerbruksidkaren Gustaf Ostermark, Stockholm

Jacob Fredric var elev vis Strängnäs trivialskola.

Som 14-åring kom Jacob Fredrik ut i förvärvslivet då han började hos sockerbruksidkaren Gustaf Ostermark på Ladugårdslandet i Stockholm. 1810 -1813 arbetade hans hos Ostermark.

Jac. Fr. konfirmerades den 27 mars 1812 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm.
”Ynglingen Jacob Fredric Ljunglöf, blef efter föregående undervisning i Salighets Läran, admiiterad till Jesu Heliga Nattvard, hvilken han 1 sta gången begick d. 27 Martii detta år….. Stockholm d 9 Julii 1812.
L.C. Widman
Kyrkoherde i Hedv. Eleon. Församl.”

Redan 1813 var han åter hos fadern i Kjula och fick med faderns hjälp en plats som magasinsbetjänt hos tobaksfabrikören Peter Helin Pettersson vid Regeringsgatan 26 (kv. Spektern 1) i Stockholm.
Fadern skrev rekommendationsbrev till Peter Helin:

”Tobbaks Fabriqueuren
Ädel och Högaktad
Herr N.N. Helin
Stockholm

Ådle och Högaktade Herr Fabriqueure!

Genom Herr Handelsman Carlström i Stockholm har jag blifvit underrättad det han varit god och recommenderat en min käre son Jacob Fredric Ljunglöf att hos Herr Fabriqueuren få emottaga en för honom tjenlig condition. Underrättelsen härom har ej annat kunnat än på det högsta fägna en gammal och sjuklig fader. Och önskar jag på det högsta, att min son blefve lycklig nog att få begagna denna Herr Carlströms för honom gorda recomendation.

Gossen är på 16 året gammal, har i Strengnäs Trivial Schola lärdt skrifva, räkna m.m. någorlunda färdig kommen, har med godt mod loford hittills vistats hos herr Sockerbruks Patron Ostermark, boende vid Ladugårdslands Torget i Stockholm. Min son skall med det första, om äglaget det tillåter, få infinna sig och visa sig hos Herr Fabriqueuren, recommenderar honom emedlertid på det ömaste samt framhärdar med mycken Högaktning

Ädle och Högaktade Herr Fabriqueurens
Ödmjuke tjänare
Carl Petter Ljunglöf

Tjula Prästgård
d. 10 Febr. 1813

P:S: En sjuk och darrande hand, hoppas jag får
förlåtelse för illaskrifvande”

 

Brevet föll i god gjord och Jacob Fredric erhöll kondition hos Helin.

Under nov. 1813 noteras han som inflyttad till ryttmästare Helins fastighet i Jakobs församling i Stockholm och han arbetar, först  som bodbetjänt,  och sedan som bokhållare fram till oktober 1820. Petter Helin själv avlider 1813 men änkan fortsätter driva företaget.  1813 skrivs Jacob Fredric i husförhörslängden som Jacob Fredric Ljunggren. Hans kunskap i kristendom är nöjaktig och han är till äktenskap ledig.

Under år 1820 övertar han ledningen för Petter Lundgren-Andersson tobaksfabrik vid Kungsbacken senare blir adressen ändrad till Drottninggatan 81. Petter Lundgren Andersson var sjuklig och den 6/11 1821 fick Jacob Fredric  kommerskollegiums tillstånd att driva tobaksfabrik. Genom revers övertog han fabriken  den 1/1 1820 och burskap som tobaksfabrikör fick han den 15/1 1822. Firmans namn blev Jac. Fr. Ljunglöf.
Han blev ledamot av Sällskapet Par Bricole år 1828.

Jacob Fredrik var gift med Tullia Henrietta Nettelbladt (27/7 1797, död 10 /1 1884). De gifte sig 2 februari 1822 på Ulvsätra gård i Järfälla och flyttar in Adolf Fredriks församling, Drottninggatan 81. Brudens föräldrar var grosshandlaren Carl Felix Nettelblad och hans hustru Lovisa Tullia Denisson. De bodde i Stora Ulvsätra, Kallhäll. Jacob Fredric blev på så vis ingift i en framgångsrik köpmannasläkt.

 

Jacob Fredric och Tullia Henrietta fick barnen:

Henrietta Lovisa, f. 3/11 1822, d.13/1 1903. Gift med överstelöjtnanten Fredrik August Akrell. De fick 5 barn.
Jacob Theodor, f. 15/1 1825, d. 9/11 1855. Grosshandlare
Carolina Mathilda, f. 12/3 1826, d. 1881, då boende på Drottninggatan 81 A
Emma Charlotta, f. 17/11 1827, d. 28/11 1873, då boende på Drottninggatan 37. Gift med August Emanuel Neyber (Neijber)
Jakobina Theresia, f. 24/7 1829, d. 1847
Agnes Augusta, f. 8/7 1831, d. 22/1 1924, gift med grosshandlaren Carl Magnus Kruse, skild 15/12 1874. De hade 5 barn.
Knut Fredrik, f. 1833, d.1920. Kallades senare snuskungen.
Carl Robert, f. 6/7 1835, d. 1868 i Basel, tobaksfabrikör, dog ogift och barnlös
alla barnen födda i kv. Vingråen 10, Drottninggatan 81

 

Då koleran bryter ut i Europa, England och Frankrike, blir även Sverige hotat.
Den 31 juli 1831 beslutar Adolf Fredriks församling att inrätta en Sundhetskommitté. Ordförande blir professorn och kommendören Jöns Jacob Berzelius.
Vice ordförande blir Ryttmästare Christ. Brandelius
Övriga ledamöter är:
Kryddkramhandlaren C J Risbeck
Auditören G Schentz
Distillatören Jac. Westman
Viktualiehandlaren O Ramén
Tobaksfabrikören J F Ljunglöf
Kammarskrivaren F G Blomberg
Samma år begär Sundhetskommittén att ett kolerasjukhus skall inrättas inom församlingen.

Den 21 april 1833 invaldes Jac. Fr. Ljunglöf i församlingens kyrkoråd.

1834 hade Adolf Fredriks församling 7 300 mantalsskrivna invånare varav 390 dog i kolera. Endast Johannes och Ladugårdslandets församlingar hade procentuellt sätt större dödlighet.

Familjen flyttade 1839 till fastigheten St. Badstugatan 24 (Sveavägen) i anslutning till tobaksfabriken.
I mitten av 1800-talet arrenderade de även herrgården Agnesberg, byggd 1820, i Ulriksdal i Solna. Fastigheten arrenderades ännu 1875 av änkan Henrietta Ljunglöf.
Gården riven 1961.
Jacob Fredrik ägde dessutom egendomen Nora 1 & 2 inklusive kvarn och såg i Danderyd.

Jacob Fredrik avled den 21 sept. 1860 av blodslag (hjärnblödning) och begravdes den 27 sept. på Solna kyrkogård. Begravningsförrättare var prästen Ekdahl.

Bouppteckningen gjordes 20 mars 1861 och omfattar de fasta egendomarna Träsket 2 och 9. Tobakslagret värderades av tobaksfabrikörerna Brinck och Hafström.
Bouppteckning för egendomarna Agnesberg och Nora gjordes i Danderyds skeppslag den 5 dec. 1860. (BoU Danderyds skeppslag FII:27/166)

 

Jac. Fr. Ljunglöf och dottern Agnes är begravda på Solna kyrkogård, kv. 4.n:r 196.
Gravplatsen om 8 ggr 8 fot inköpt 1/6 1847 av Jac. Fr. och utökad 18/11 1855 med 8 ggr 4 fot.

Jac. Fr.s syster Apollonia gifte sig 1823 med Carl Fredric Haeggman, (f.15/9 1794 i S:t Petersburg). Denne var präst och tjänstgjorde bl.a. i Adolf Fredriks församling. 1862 flyttade änkan Apollonia med dottern Carolina Emilia (f.12/5 1830 i Wintrosa) till fastigheten Agnesberg i Solna som Jac. Fr. Ljunglöf disponerat. Den 23/12 1863 flyttar de vidare till Adolf Fredriks församling (Norrtullsgatan 17).

Källor:
En gammal stockholmsfirmas historia, L Nordström  1930
Adolf Fredriks församlings protokoll, kyrkorådet 1813-1846
Dödens ängel, Nils-Olof Franzén, Bonnier 1972
Koleraepidemin i Stockholm 1834, Brita Zacke, 1971
Rikt folk och andra, Lazarus von Rothschild, 1932

Jakob och Johannes församling kyrkböcker.
Solna församling kyrkböcker.

 

Fabrikskopplingar
Ljunglöf, Jac. Fr.

 

 

Porträtt målat av Amalia Lindgren

 

 

 

Fastigheten Agnesberg i Ulriksdal. Arrenderades av Jac. Fr. Ljunglöf

 

Nora gård i Danderyd. Ägdes av Jac. Fr. Ljunglöf

Nora Gård, Danderyd      

 

Jacob Fredrik Ljunglöfs misskötta grav på Solna kyrkogård
Graven upplåten i evärdlig tid