Ljunglöf, Knut

KNUT Fredrik Ljunglöf, kallad Snuskungen, (30/6 1833 – 17/4 1920) var son till Jac. Fr. och Tullia Ljunglöf.
De första studierna bedrev han i ett prästhem i Lillhärads prästgård i Västmanland.
Därefter inskrevs han vid Uppsala Universitet. Fick sedan praktisera vid firman Moll i Stockholm. 1852-1855 praktiserade han på tobaksfirman Migault & Ruyter i Bremen som ingick i faderns affärsnät.
1856 bedrev handels- och språkstudier i Liverpool.
Han förblev livet ut anglofil och hans kläder tillverkades i London.

Han var gift med:

1. Hilma Aurore Lovisa Öhrström, f. 2/10 1832 i Hölö, död 5/1 1900 i Kärda, Jönköpings län. Hon jordfästes i Gärda kyrka den 11 jan. 1900.
Gift med Knut 21/4 1860.
Skild 5/12 1882.
Aurora Lovisa var dotterdotter till Karl den XIII livkirurg, Sebalt Hartman Öhrström.
De hade barnen:
Anna Aurora Jakobina, f. 1861
Jacob Fredrik, f. 19/9 1863, d. 14/4 1900 (självmord genom skjutning)
Tullia Aurora, f. 1865
Knut Fredrik, f. 30/6 1873

2. HULDA Henrietta Maria Krook (gift Broman), f. 8/8 1841 i Brännkyrka. Död 1924. Gift med Knut 3/9 1884.
De hade sonen:
Knut ROBERT, f. 1885, d. 1950

Hulda Broman hade i tidigare äktenskap döttrarna:

Elsa Maria, f. 1872, gift Wennerholm.
Hulda ”Mille” Maria, f. 1874 (gift med Albert Lindström, son till tobaksfabrikör Julius Lindström)
Anna Maria, f. 1880 (Knut var misstänkt som fader)

Knut övertog den 21 december 1860 den Ljunglöfska firman i vilken han hade varit kompanjon med fadern sedan 2 januari 1860. Fadern, Jac. Fr. avled 1860.
Knuts bror, Carl Robert (f. 1835) upptogs den 7 mars 1861 som bolagsman. Carl Robert avled i Schweiz 1868 och Knut var då ensamägare.

År 1857 inköpte Knut egendomen Skå-Edeby som omfattade huvudbyggnad med två flyglar, uppfört c:a 1800, samt ett antal jordbruksbyggnader. Skå-Edeby var då Färingsös största lantbruk. Vid samma tid inköptes även Tuna gård på Ekerö. Senare blev Skå säte för barnbyn Skå under ledning av Gustav Jonsson.

Fadern, Jacob Fredrik,  avled den 21 september 1860 och då övertog Knut fabriksverksamheten.

Aftonbladet den 10 oktober 1860

 

Knut inköpte Blackeberg 1861 där han lät uppföra Vita Villan i Kaanan som var deras sommarbostad till dess det så kallade Ljunglöfska slottet uppförts 1890-1893 med invigning på Knuts 60-årsdag.Där uppfördes även en ladugård och ett groggtorn vid samma tid. Groggtornet låg på en klippa mot Mälaren och var i många år riktpunkt för seglare.
På flera av egendomarna bedrevs jordbruk och tobaksodling.
1868-1870 ledamot av stadsfullmäktige. Han satt även i kyrkorådet i hemförsamlingen Adolf Fredrik.

Knut var sedan 1898 ägare av Beckomberga där en tobakslada anlades. Han var även ägare av Råcksta som såldes till Stockholms stad av Robert Ljunglöf 1927, Skå-Edeby (tel: Skå 2) såldes 1940 till Stockholms stad, Tuna, Lilla Ängby och Blackeberg.

Knut Ljunglöf beskrivs som både traditionsmedveten och patriarkalisk. Han gav donationer inom kulturella områden och ägnade mycken tid båtsegling och jakt. Uppträdde ofta i Vegamössa.

1888 var hans inkomst 124 790 kr enligt Stockholms Stads taxeringslängd.
1905 var hans bevillningstaxering 107 026 kr och hans inkomstskattetaxering 256 200 kronor.
Vid sin död 1920 efterlämnade han 16,5 miljoner i dåtidens penningvärde vilket innebar att han var en av Sveriges rikaste män.

 

I samband med hans död skrev tidningen Hemmet – läsning för ung och gammal, n:r 30 1920:

” EN AV HUVUDSTADENS MERA BEKANTA INDUSTRIIDKARE
fabrikör Knut Ljunglöfhar nyligen avlidit i den höga åldern av 87 år. Den bortgångne var född 1833 och blev student i Uppsala 1850. Tillsammans med sin för länge sedan avlidne bror Robert ärvde han den kända Ljunglöfska  tobaksfabriken vid faderns 1860 och innehade densamme  till 1896, då firman ombildades till aktiebolag med Knut Ljunglöf som verkställande direktör. I sin krafts dagar var L. livligt intresserad  för allmänna angelägenheter och tillhörde åren 1868 – 1870 stadsfullmäktige. Den bortgångne var en god och nobel man, hyste varm medkänsla för alla fattiga och lidande och utövade i det tysta en omfattande välgörenhet. Ljunglöf har även gjort sig känd som donator av de utsökta takmålningar i Adolf Fredriks kyrka, vilka på sin tid målades av  Julius Kronberg. Religiöst anlagd, sökte han även gagna kyrkan genom gåvor samt skänkte bland annat en summa till inredning av Gustav Vasa – kyrkan.”

Han och Hulda är begravda på Norra begravningsplatsen (omr 21 G, n:r 1)

Fabrikskopplingar
Ljunglöf, Jac. Fr.

 

 

 

 

 

Fastigheten Skå-Edeby inköpt av Knut Ljunglöf  1857

 

1919 års karta över Tuna och Skå Edeby

 

 

Fastigheten i Blackeberg
Bild: Stadsmuseet i Stockholm

 

Ljunglöfska slottet i Blackeberg. Uppfört 1890-1893

 

 

Snuskungens groggtorn. Uppfört 1893. Rivet under 1960-talet.

 

 

 

Sjövillan, nedbrunnen 2021